Dr. Bajram Kosumi

Profesor i asocuar
Gazetarisë
[email protected]
038 222 970


 Ligjeron  lëndët:

  • Zhanret e gazetarisë I
  • Zhanret e gazetarisë II 
  • Menaxhimi i medias
  • Bazat e stilit gazetaresk
  • Editoriali/Komenti/Analiza
  • Stilistikë
       
     
    Biografia