Dr. Avdi Visoka

Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:
 
  • Analizë e tekstit letrar
  • Stilistikë
  • Hyrje në letërsi frankofone
  • Letërsi bashkëkohore frënge
  • Elemente të përkthimit frëngjisht-shqip
  • Analizë e tekstit
  • Metodologji e hulumtimit shkencor
  • Intertekstualitet
 
      
Biografia