Dr. Isa Memishi

Profesor i asocuar
Orientalistikë
[email protected]
038 222 970
Ligjeron  lëndët:
  • Praktikum i gjuhës arabe I
  • Praktikum i gjuhës arabe II
  • Gjuhë arabe I
  • Gjuhë arabe II
  • Gjuhë arabe III
  • Gjuhë arabeIV  
  • Praktikum i gjuhës arabe V
     
   Biografia