MA Zekije Xhafçe

Lektore
Departamenti i Orientalistikës
[email protected]
038222970
Fonetikë dhe morfologji e gjuhës turke 1
Gjuhë turke 1
Sintaksë e gjuhës turke 1
Gjuhë turke 3
Letërsi e vjetër turke
Gjuhë tuke V
Tekstet shqipe me alfabet arab
Qytetërim islam 1
Morfologji e gjuhës turke 2
Gjuhë turke 2
Gjuhë turke 4
Letërsi bashkëkohore turke
Gjuhë turke 6
Autorët shqiptarë në gjuhët orientale
Qytetërimi islam 2             Biografia