MA Zekije Xhafçe

Lektore
Departamenti i Orientalistikës
[email protected]
038222970
Fonetikë dhe morfologji e gjuhës turke 1
Gjuhë turke 1
Morfologji e gjuhës turke 2
Gjuhë turke 2
Sintaksë e gjuhës turke 1
Gjuhë turke 3
Gjuhe osmane 1
Gjuhe osmane 2
Qytetërim islam 1
Qytetërimi Islam 2
Gjuhë turke 4
Sintaksë e gjuhës turke 2
Letërsi e vjetër turke
Gjuhë tuke V
Letërsi bashkëkohore turke
Gjuhë turke 6
Tektet shqipe me alfabet arab
Autorët shqiptarë në gjuhët orientale
Përkthim tekstesh turke 


             Biografia