Mr Lendita Gjikolli

Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frenge
[email protected]
038222970
Gjuhë frënge I
Gjuhë frënge II
Didaktikë e shqiptimit
Metodikë e gjuhës frënge
Didaktikë e hartimit të tekstit
Metodike ne shkolle
Didaktikë e leksikut
Gjuhë frënge III
Gjuhë frënge IV
Metoda bashkekohore te FLE