Mr. Blerta Mustafa

Lektore
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Anglishtja për qëllime akademike I
Vrojtimi dhe mikromësimdhënie
Kursi i avansuar i gjuhës angleze
Anglishtja për qëllime akademike II
Praktikë profesionale e mesimdhenies I
Praktika profesionale e  mësimdhënies II
Prodhimi I materialeve per mesimdhenie


Biografia