Dr. Blerta Mustafa

Lektore
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Gjuhe angleze 3
Anglishtja për qellime akademike I
Planifikimi i ores mesimore
Praktikë profesionale e mësimdhënies I
Anglishte praktike
Gjuhe angleze 4
Anglishtja për qellime akademike II
Praktikë profesionale e mësimdhënies II


Biografia