MA Herolinda Bylykbashi

Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
Gjuhë angleze 1 (Gjuhë shqipe)
Sintakse 1 (Gjuhë angleze)
Gjuhe angleze 1 (Gjuhë gjermane)
Gjuhë angleze I (Gjuhë Frenge)
Gjuhë angleze 2 (Gjuhë shqipe)
Sintakse 2 (Gjuhë angleze)
Gjuhe angleze 2 (Gjuhë gjermane)
Gjuhë angleze 2 (Gjuhë Frenge)