MA Afërdita Kasolli

Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
  Ligjeron lëndët:
 
 
  • Gjuhë angleze I
  • Sintakse 1
  • Sintakse 2
  • Gramatike e gjuhës angleze I
  • Gramatike e gjuhës angleze II