MA Albana Gashi
Lektore
Gjuhë dhe letërsi frenge
[email protected]
038222970

MA Afërdita Kasolli
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Dr. Blerta Mustafa
Lektore
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Dr. Sadete Tërnava-Osmani
Lektore
Gazetari
[email protected]
038222970

MA Herolinda Bylykbashi
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Dr. Lendita Kryeziu
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

MA Yllkë Paçarizi
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

MA Zekije Xhafçe
Lektore
Departamenti i Orientalistikës
[email protected]
038222970