Dr. Teuta Abrashi

Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndet

Fonetikë dhe Fonologji e gjuhës gjermane
Sintaksë e gjuhës gjermane
Morfologji e gjuhës gjermane
Gjuha dhe shoqëria


Biografia