Dr. Suzana Canhasi

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:
 
 • Hyrje në gjuhën turke
 • Histori dhe gjeografi e gjuhës turke
 • Të folmet turke në Kosovë
 • Analizë tekstesh
 • Metodat e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke
 • Histori dhe gjeografi e gjuhës turke II
 • Semantikë e gjuhës turke
 • Gjuhësi e përgjithshme
 • Kulturë gjuhësore
 • Gjuhësi e përgjithshme
 • Kulturë gjuhësore
 • Planifikimi dhe vlerësimi në mësimdhënie

Biografia