Dr. Nuran Malta

Prof.asistent
Gjuhë Turke
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Hyrje në letërsinë  turke
Folklori turk
Hyrje në let. botërore
Letersi popullore turke
Letërsia turke në Ballkan
Teori e letërsisë
Letërsi për fëmijë


Biografia