Dr. Naser Mrasori

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët:

  • Letërsi gjermane e shek. 19. I
  • Letërsi gjermane e shek. 19. II
  • Analizë e teksteve letrare
  • Letërsi austriake
  • Letërsi gjermane  e Romantizmit
  • Letërsi dhe artet pamore
         
Biografia