Dr. Naim Kryeziu

Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Hyrje në letërsinë gjermane
Përkthim shqip-gjermanisht
Teori e letërisë
Letërsia për femijë dhe të rinj
Përkthim gjermanisht-shqip
Letërsi zvicerane
Didaktikë e letërsisë
Autor i zgjedhur II
Letërsia në mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj
Teoritë letrare
Hyrje në përkthim dhe interpretim


Biografia