Dr. Milazim Krasniqi

Profesor i asocuar
Gazetari
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:
 
  • Hyrje në gazetari I
  • Hyrje në gazetari II
  • Histori e gazetarisë evropiane
  • Histori e gazetarisë shqiptare
  • Hyrje në letërsi
  • Hulumtimi i gazetarisë së shtypit 
  • Revista
         Biografia