Dr. Ergin Jable

Profesor i asocuar
Gjuhë turke
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Dialektologji e gjuhës turke
Dialektologji e gjuhës turke II
Histori osmane dhe ballaknike
Histori e popullit turk
Histori e qytetërimit
Fillet e gazetarisë
Histori e artit
Morfemat e gjuhes turke


Biografia