MA Serafina Lajçi

Asistente
Letërsis Shqipe
[email protected]
038222970
Letërsi romantike arbëreshe
Stilistikë
Autor i zgjedhur
Letërsi romantike shqipe
Semiologji
Publicistike letrare
Teori e folklorit
Letërsi aktuale shqipe

 
   Biografia