MA. Zinaide Gruda

Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970


Teori dhe praktikë e përkthimit
Praktika profesionale përkthyese
Përshkrim i gjuhës angleze II
Përkthimi joletrar
Teori dhe praktikë e përkthimit
Praktika profesionale përkthyese IIBiografia