Dr. Nebahat Sülçevsi

Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970
 
Hyrje në gjuhën turke
Morfologji e gjuhës  turke I
Sintaksë e gjuhës turke
Dialektologji e gjuhës turke I
Histori dhe gjeografi e gjuhës turke I
Histori dhe gjeografi e gjuhës turke II
Fonetikë e gjuhës turke
Morfologji e gjuhës  turke II
Semantikë e gjuhës turke
Dialektologji e gjuhës turke II
Planifikimi dhe vlerësimi në mësimdhënie


Biografia