MA. Shpëtim Elezi

Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Norma e shqipes së shkruar
Fonetikë dhe fonologji e gjuhës së sotme shqipe
Norma e shqipes së folur
Shqipja letrare e shekujve 16 - 18
Hyrje në histori të gjuhës me fonetikë historike
Metodologji e punimit shkencor


Biografia