MA. Mensur Vokrri

Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Gjuhësi e përgjithshme
Sociologji e gjuhës shqipe me histori standardizimi
Shqipja letrare e shekujve 19 - 20
Teori përkthimi
Shqipja e shkruar
Histori e gjuhës
Gjuhë shqipe I
Gjuhë shqipe II


Biografia