MA. Kadire Binaj

Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Shkrim akademik
Shqipja letrare e shekujve 16 - 18
Shkrim kreativ
Sintaksë e fjalisë e gjuhës së sotme shqipe
Gjuhësi e përgjithshme
Dialektologji
Sintaksë e periudhës
Tekste të vjetra
Semiotikë


Biografia