Dr. Gëzim Qerimi

Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Bazat e komunikimit masiv I
Bazat e komunikimit masiv II
Hulumtimi në gazetarinë e shtypit
Bazat e politologjisë


Biografia