MA. Dren Gërguri

Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970


Bazat e komunikologjisë I
Bazat e komunikologjisë II
Metoda kërkimi në shkencat sociale
Media dhe politika
Etike e gazetarisë

         Biografia