Dr. Flutura Mehmeti

Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
[email protected]
038 222 970

Gjuhë gjermane  I (kursi fillestar)
Gjuhë gjermane II (kursi i mesem)


Biografia