MA. Jahja Hondozi

Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038 222 970
Gjuhë arabe I
Gjuhë arabe II
Gjuhë arabe III
Gjuhë arabe IV
Praktikum i gjuhës arabe I
Praktikum i gjuhës arabe II
Praktikum i gjuhës arabe III
Praktikum i gjuhës arabe IV
Praktikum i gjuhës arabe VI
Letërsi e vjetër arabe
Letërsi klasike arabe
Letërsi bashkëkohore atrabe


Biografia