MA. Agnesa Hasimja
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Albanë Mehmetaj
Asistente
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

Dr. sc. Alban Zeneli
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Ardita Berisha
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

MA.Arta Hallaçi
Asistente
Gjuhë dhe letërsi angleze
[email protected]
038222970

MA. Donika Elezkurtaj
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

MA. Dren Gërguri
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. sc. Faton Ismajli
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Flutura Mehmeti
Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
[email protected]
038 222 970

MA. Jahja Hondozi
Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038 222 970

MA. Kadire Binaj
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

MA. Marjela Progni
Asistente
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

MA. Mensur Vokrri
Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Nebahat Sülçevsi
Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970

MA Serafina Lajçi
Asistente
Letërsis Shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Teutë Blakqori
Asistente
Gjuhë dhe letërsi frenge
[email protected]
038222970

MA. Zahrije Kapllanaj
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

MA. Zinaide Gruda
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970