Dr.Albulena Blakaj -Gashi

Prof. asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Letërsi gjermane  e Klasikës
Pasqyrimi i historisë gjermane në letërsi
Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne
Letërsi gjermane e shek. 16-18
Letërsia dhe mediat (filmi)
Përkthim i teksteve letrare

     
Biografia