Alban Bardhaj
Zyrtar për logjistikë dhe asete
[email protected]
038222970

Defrim Krasniqi
Zyrtar i TI-së
[email protected]
038222970

Emanuel Gjoleka
Zyrtar për Master
[email protected]
038222970

Enita Hyseni
Bibliotekiste
[email protected]
038222970

Ergyn Sllovinja
Zyrtar i lartë financiar
[email protected]
038222970

Flutura Demaku-Zariqi
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve
[email protected]
038222970

Gjon Gojani
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Hateme Demaj
Zyrtare Administrative
[email protected]
038222970

Merita Osmani
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuha Shqipe
[email protected]
038222970

Muhamet Bashota
Arkivist
Filologjik
[email protected]
038222970

Vaide Hoxha
Zyrtare për Master dhe Doktorata
Filologjik
[email protected]
038222970

Valdete Morina
Zyrtare i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane,Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970

Vlora Mehmeti-Selimi
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Programi i Gazetarisë, Gjuhë dhe Letërsi Turke, Ballkanistikë
[email protected]
038222970

Suzana Kamberi
Asistente e Dekanes
[email protected]
038222970