Konkurs

  Konkurs Fakulteti i Filologjisë në bazë të rekomandimeve të Rektoratit të Universitetit të Prishtinës (shkresa nr. 1/416, dt. 24. 05. 2010), shpallë konkurs intern për plotësimin e nevojave për mësimdhënie për vitin akademik 2012/2013 me mësimdhënës dhe asistentë në cilësinë e bashkëpunëtorëve të jashtëm, si vijon:

  I. MËSIMDHËNËS / BASHKËPUNËTORË NË NIVEL TË DEGËVE
   
  Dega e Gjuhës Shqipe
   
  1. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Morfologji e sistemit emëror 
  Morfologji – sistemi foljor 
  Sintaksë e fjalisë 
  Sintaksë  e periudhës 
   
  2. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Fonetikë e gjuhës së sotme shqipe 
  Fonologji e gjuhës së sotme shqipe 
  Dialektologji 
  Hyrje në histori të gjuhës shqipe me fonetikë historike 
  Tekste arbërisht 
   
  3. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Leksikologji e shqipes me semantikë 
  Sociologji e gjuhës shqipe 
  Gjuhësi e përgjithshme 
  Shqipja letrare e shekujve 16 – 18 
  Shqipja letrare e shekujve 19 – 20 
  Psikolinguistikw 
   
  4. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Shkrim akademik 
  Sociologji e kulturës 
  Shkrim kreativ 
  Stilistikë e gjuhës shqipe 
  Teori e përkthimit 
  Hyrje në gramatikë të tekstit 
  Analizë e diskursit 
  Semiotikë 
  Shqipja në media (Dega e Gazetarisë)
   
  5. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Gjuhë shqipe 1(Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Gjermane), semestri I
  Gjuhë shqipe 2 (Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Gjermane), semstri II
  Morfologji (Dega e Letërsisë Shqipe), semestri III
  Sintaksë (Dega e Letërsisë Shqipe), semestri IV
   
  6. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
   
  Didaktikw 1+2, semestri IX
  Teoritw e edukimit 2+0, semestri IX
   
   
  Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë Angleze
   
   
  1. Katër asistentë / bashkëpunëtorë për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Gjuhë angleze I, semestri I
  Gjuhë angleze II, semestri II
   
   
  2. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën
  Përshkrimi i gjuhës angleze I, semestri I
  Përshkrimi i gjuhës angleze II, semestri II
   
  3. Dy asistentë / bashkëpunëtorë për mbajtjen e ushtrimeve në lëndën:
  Hyrje në letërsinë angleze, semestri I
  Letërsi angleze e Renesancës, semestri II
   
   
  Dega e Orientalistikës
  1. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
   
  Hyrje në filologjinë orientale, semestri III, 2 + 0
  Përkthim tekstesh arabe, semestri V, 1 + 0
   
   
  2. Një asistent / bashkëpunëtor për mbajtjen e ushtrimeve në lëndët:
  1. Gjuhë turke I, semestri I, 0 + 2
  2. Gjuhë turke II, semestri II, 0 + 2
  3. Praktikum i gjuhës turke I, semestri III, 0 + 1
  4. Praktikum i gjuhës turke II, semestri IV, 0 + 2
  5. Praktikum i gjuhës turke III, semestri V, 0 + 2
   
   
   
   
   
   
  Dega e Gazetarisë
   
  1. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
  Sociologji e përgjithshme, semestri III, 2 + 0
  Gazetari sportive, semestri V, 1 + 0
   
  2. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
  Intervista & Talk Shou, semestri VI, 1 + 0
  Konvergjenca mediale, semestri IX, 2 + 0
   
  3. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
  Gazetari ekonomike, semestri VI, 2 + 0
  Multimedia, semestri V, 2 + 0
   
  4. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
  Bazat e ekonomisë, semestri II, 2 + 0
  Marketingu dhe advertajzingu, semestri IX, 2 + 0
   
  5. Një asistent / bashkëpunëtor për lëndët:
  Zhanret e gazetarisw I, semestri I,  0 + 8
  Zhanret e gazetarisw II, semestri II,  0 + 8
   
  6. Një asistent / bashkëpunëtor për lëndët:
   
  Hyrje nw gazetari I, semestri I,  0 + 8
  Hyrje nw gazetari II (raportimi), semestri II,  0 + 8
   
  7. Një asistent / bashkëpunëtor për lëndët:
   
  Bazat e komunikimit masiv I, semestri III,  0 + 6
  Shkrim akademik, semestri IV,  0 + 6
  Hulumtimi i gazetarisw sw shtypit, semestri IX,  0 + 1
   
  Dega e Gjuhës dhe e Letërsisë turke
   
  1. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për lëndët:
  Letërsi për fëmijë, semestri III, 2 + 0
  Histori e artit, semestri VI, 2 + 1
   
  2. Një bashkëpunëtor / asistent për lëndët:
  Gjuhë osmane I, semestri II, 0 + 2
  Gjuhë osmane II, semestri III, 0 + 2
  Kulturë gjuhësore, semestri I, 0 + 2
  Teori dhe praktikë përkthimi, semestri VIII, 0 + 2
  Histori qytetërimi, semestri II, 0+1
  Të folmet turke në Kosovë, VIII, 0 + 2
  Informatikë, semestri IV, 2 + 0
   
  3. Një bashkëpunëtor / asistent për lëndët:
  Analizë tekstesh, semestri V, 0 + 2
  Folklori turk, semestri VII, 0 + 1
  Metodat e mësimit të gjuhës dhe letërsisë turke, semestri VII, 0 + 2
  Planifikimi dhe vlerësimi në mësimdhënie, semestri VI, 0 + 1
  Letërsi popullore turke, semestri II, 0 + 2
  Letërsi turke në Ballkan, semestri VII, 0 + 2
  Hyrje në letërsinë turke, semestri I, 0 + 2
  Shkrim akademik, semestri VIII, 0 + 2
   
  II. MËSIMDHËNËS / BASHKËPUNËTORË NË NIVEL TË FAKULTETIT
   
  1. Tre (3) lektorë për gjuhë angleze sipas Degëve:
   
  1/1. Letërsi shqipe
  Gjuhë angleze I, semsetri I
  Gjuhë angleze II, semestri II
   
  1/2. Gjuhë shqipe
  Gjuhë angleze I, semestri I
  Gjuhë angleze II, semestri II
   
  1/3. . Gjuhë dhe letërsi gjermane
  Gjuhë angleze I, semsetri I
  Gjuhë angleze II, semestri II
   
   
  1. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për:  Gjuhë italiane I dhe II
   
  2. Një mësimdhënës / bashkëpunëtor për: Gjuhë latine 
   
  3. Një mësimdhënës për lëndën: Psikologji 
   
  4. Një mësimdhënës për lëndën: Informatikë
   
  Kandidatët e interesuar për aplikim duhet të paraqesin:
  3. CV,
  4. Kopje të diplomës / Dr. Mr. Ma. /
  5. Dëshmi për zgjedhje për mësimdhënie universitare
   
  Aplikacionet paraqiten çdo ditë pune prej datës 06. 09. 2012 deri më 14. 09. 2012, në Arkivin e Fakultetit të Filologjisë, prej ores 9.00 - 15. 00.
  Propozimin për zgjedhje të mësimdhënësve - bashkëpunëtorë dhe asistentëve bashkëpunëtorë sipas vendeve të kërkuara e bën Komisioni profesional dhe Këshilli i Fakultetit, ndërsa vendimin e merr Senati në pajtim me Statutin e UP-së. 
   
  Sipas vendimit të Senatit të UP:
  - Në mësimdhënie nuk mund të angazhohet stafi administrative i punësuar në UP;
  - Bartës i lëndës nuk mund të jetë askush që nuk ka gradë shkencore Dr. sc.;
  - Për mbajtjen e ushtrimeve nuk mund të angazhohet askush që nuk ka titullin MASTER;
  - Diplomat e fituara jashtë shtetit duhet të jenë të nostrifikuara.
   
   
                                                                          Dekani
  Prof. asoc. Osman Gashi
   
   

Arkiva e lajmeve

«qershor»
MaEnPrShDi
25262728293031
1 23 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345