Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Filologjisë
Rr. "Xhorxh Bush", nr 31.

10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 222 970
Mail. [email protected]