Prodekan për çështje mësimore

Prof. ass.dr. Nysret KRASNIQI

 
Tel. +381 38 222 970
E-maili: [email protected]


Biogafia