Dekane e Fakultetit të Filologjisë

Prof. asoc. dr. Lindita SEJDIU-RUGOVA

Tel. +38138 222 800
E-maili:[email protected]
  
 
 Biografia