SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn.KOSOVË                                               
Tel. +38138 222 970
E-mail:
 [email protected]uni-pr.edu;  [email protected]

Drejtor:                          
 Prof. asoc. dr. Rrahman Paçarizi
Bashkëdrejtor:               
 Prof. dr. Aljula Jubani
Sekretar:                        
 Prof. asoc. dr. Qibrije Demiri - Frangu
Bashkësekretar:           
   Dr. Viola Isufaj
Sekretarë profesionalë: 
 Ma. Kadire Binaj dhe  Ma. Alban Zeneli

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studentë e studiues që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht. 

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e pesë sesione. Në vitin 1991 është ndërprerë veprimtaria e tij nga organet e dhunshme serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2000 Seminari zhvillohet sërish në Prishtinë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

SEMINARI XXXVI DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË NGA 14 – 25 gusht 2017

Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 13 gusht 2017 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XXXVI, më 14 gusht 2017, në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XXXVI:
1. Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri nivele);
2. Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
3. Ligjërata për letërsinë shqiptare;

4. Ligjërata për kulturën shqiptare;
5. Referime shkencore;
6. Ligjërata të përgjithshme;
7. Tryeza të rrumbullakëta;

8. Tryeza e doktorantëve:
8. Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtaritë kulturore e të mira të tjera në qendra të Kosovës;SESIONET SHKENCORE (24 – 25 gusht 2017)

 

Temat bosht  të Seminarit për sesionet shkencore (24 - 25 gusht 2017) janë:

1.         Gjuhësi: Qendrat e zhvillimit të shqipes

(Pikat: qendrat gjeografike të zhvillimit të shqipes; institucionet që kanë ndikuar në zhvillimin e shqipes; pikat referente të zhvillimit të shqipes- sinkroni dhe diakroni; autorët si pika referimi)

2.      LetërsiFakti dhe fiksioni në letërsi

         3.      Kulturologji: Media dhe identiteti kulturor

 

Afati për dërgimin e titullit  të kumtesës dhe të abstraktit të bashkëngjitur (deri në 300 fjalë)  është  i hapur deri më 15 maj 2017Abstrakti është i domosdoshëm!

Adresa e e-mailit: [email protected]uni-pr.edu

Aplikuesit nga Shqipëria duhet të aplikojnë në bashkëdrejtorinë e Seminarit në Tiranë. ([email protected]; [email protected] )

 

Këshilli Drejtues

 

 

 

 

 

THE INTERNATIONAL SEMINAR ON ALBANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

 

FACULTY OF PHILOLOGY OF THE UNIVERSITY OF PRISHTINA

 Mother Theresa, st, nn., Prishtina,  KOSOVA

Tel. +38138 222 970

E-mail: : [email protected]uni-pr.edu  [email protected]

 

Director:                   Prof. Asoc. Dr. Rrahman Paçarizi

Codirector:               Prof. Dr. Aljula Jubani

Secretary:                 Prof. Asoc. Dr. Qibrije Demiri - Frangu.

Cosecretary:             Dr. Viola Isufaj

Assistant Secretary:   Ma. Kadire Binaj and  Ma. Alban Zeneli

 

The International Seminar on Albanian Language, Literature and Culture was founded in 1974 at the Faculty of Philology (Faculty of Philosophy at that time) of the University of Prishtina. This seminar is organized for the students, professors and  researchers outside Kosova and Albania engaged in the Albanian sciences and in albanology in general.

The Seminar has so far organized 35 Sessions. In 1991 the imposed Serbian rule discontinued the activities of the Seminar. In 1995 and 1996, in co-operation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences and Arts of Albania, the Seminar was forced to develop its activities in Tirana. Since the year 2000 the Seminar performs its activities in Prishtina. The 19th and the 20th sessions were organized in cooperation with the Institute of Linguistics and Literature of the Academy of Sciences of Albania.

 

THE 36th SEMINAR WILL DEVELOP THE ACTIVITIES IN PRISHTINA FROM 14 – 25 August 2017

 

The arrival of the participants in Kosova – 13 August 2017. The opening ceremony of the Seminar is on 14 August at 11:00 AM.

The basic program of the 36th Seminar:

1. Intensive courses of the Albanian language (three levels);

2. Particular lectures in Albanian linguistics;

3. Lectures in Albanian literature;

4. Lectures in Albanian culture;

5. Scientific references;

6. General lectures;

7. Round tables;

8. The table of PhD candidates;

9. Additional cultural program aiming to show the participants the natural beauties of Kosovo and the activities in other centers;

 

COLLOQUIUM (24 - 25 August 2017)

·       Linguistics: Centres of Development for Albanian Language

·       Literature: Fact and Fiction in Literature

·       Culture: Media and Cultural Identity

 

Abstract of 300 words, including author’s name and affiliation, should be sent to [email protected]uni-pr.edu. The deadline for submission is May 15, 2017.