Syhejl Havolli

Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gazetarisë,Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
[email protected]
038222970
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve në Fakultetin Filologjik.