Demë Iberdemaj
Zyrtar për çështje mësimore
Filologjik
[email protected]
038222970

Alban Bardhaj
Zyrtar për logjistikë dhe asete
Filologjik
[email protected]
038222970

Besfort Krasniqi
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Ergyn Sllovinja
Zyrtar i lartë financiar
[email protected]
038222970

Defrim Krasniqi
Zyrtar i TI-së
[email protected]
038222970

Flutura Demaku
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve
Filologjik
[email protected]
038222970

Emanuel Gjoleka
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Letërsi shqipe, Orientalistikë
[email protected]
038222970

Muhamet Bashota
Arkivist
Filologjik
[email protected]
038222970

Vaide Hoxha
Zyrtare për Master dhe Doktorata
Filologjik
[email protected]
038222970

Valdete Morina
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane,Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970

Vlora Mehmeti
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Programi i Gazetarisë, Gjuhë dhe Letërsi Turke, Programi Ballkanistikë
[email protected]
038222970