Demë Iberdemaj
Zyrtar për çështje mësimore
Filologjik
[email protected]
038222970

Alban Bardhaj
Zyrtar për logjistikë dhe asete
Filologjik
[email protected]
038222970

Besfort Krasniqi
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Ergyn Sllovinja
Zyrtar i lartë financiar
[email protected]
038222970

Defrim Krasniqi
Zyrtar i TI-së
[email protected]
038222970

Flutura Demaku
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve
Filologjik
[email protected]
038222970

Muhamet Bashota
Arkivist
Filologjik
[email protected]
038222970

Syhejl Havolli
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gazetarisë,Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
[email protected]
038222970

Valdete Morina
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane,Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970

Vaide Hoxha
Zyrtare për Master dhe Doktorata
Filologjik
[email protected]
038222970