Demë Iberdemaj
Zyrtar për çështje mësimore
Filologjik
deme.iberdemaj@uni-pr.edu
038222970

Alban Bardhaj
Zyrtar për logjistikë dhe asete
Filologjik
alban.bardhaj@uni-pr.edu
038222970

Besfort Krasniqi
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
besfort.krasniqi@uni-pr.edu
038222970

Ergyn Sllovinja
Zyrtar i lartë financiar
ergyn.sllovinja@uni-pr.edu
038222970

Flutura Demaku
Zyrtare e lartë në Shërbimin e Studentëve
Filologjik
flutura.demaku@uni-pr.edu
038222970

Defrim Krasniqi
zyrtar i TI-së
Filologjik
defrim.krasniqi@uni-pr.edu
038222970

Muhamet Bashota
Arkivist
Filologjik
muhamet.bashota@uni-pr.edu
038222970

Syhejl Havolli
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gazetarisë,Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
syhejl.havolli@uni-pr.edu
038222970

Valdete Morina
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane,Gjuhë dhe Letërsi Frënge
valdete.morina@uni-pr.edu
038222970

Vaide Hoxha
Zyrtare për Master dhe Doktorata
Filologjik
vaide.hoxha@uni-pr.edu
038222970