Dr. Fehmi Ismaili

Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsisë Frënge
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:

 • Metodikë
 • Didaktikë e shqiptimit
 • Didaktikë e gramatikës
 • Didaktikë e hatimit të tekstit
 • Didaktikë e leksikut
 • Fonetikë
 • Metodologji e mësimdhënies
 • Fonetikë kontrastive
 • Histori e gjuhës frënge
 • Frëngjishte regjionale
 •  
 • Biografia