Dr. Basri Çapriqi

Profesor i asocuar
Letersisë Shqipe, Gazetarisë, Letërsis së Përgjithshme dhe Krahasimtare.
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët:
  • Stilistikë
  • Semiologji
  • Semiotikë
  • Autor i zgjedhur II
  • Letërsi aktuale shqipe
        
        Biografia