Mr. Leonora Azemi

Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
Fonetikë me fonologji
Sintaksë e gjuhes angleze I
Morfologji
Sintaksë e gjuhes angleze II


Biografia