Dr. Zejnullah Rrahmani

Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

 Ligjeron lëndët:
  •  Hyrje në teorinë e letërsisë
  • Teori  e letërsisë
  • Teori letrare
  • Metoda letrare

Biografia