Dr. Shykrane Gërmizaj

shykrane.germizaj@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
038222970
 Ligjeron lëndët:

  •  Gjuhë angleze I
  • Gjuhë angleze II
  • Përshkrimi i gjuhës angleze I
  • Përshkrimi i gjuhës angleze II
  • Teori dhe praktikë përkthimit I
  • Teori dhe praktikë e përkthimit II
  • Anglishtja për qëllime akademike I
  • Anglishtja për qëllime akademike II
  • Teknologji e përkthimit             

          Biografia