Dr. Selim Sylejmani

Profesor i asocuar
Departamenti i Gazetarisë
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:

  • Sociologji e kulturës
  • Metodologji e mësimdhënies
  • Metodikë e letërsisë me praktikë shkollore
  • Mediat e reja dhe teknologjitë e komunikimit
  • Psikologjia e komunikimit
  • Metodologji e mësimdhënies
  • Metodikë e gjuhës me praktikë shkollore
        

Biografia