Dr. Qibrije Frangu

Profesor i asocuar
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Histori e letersise shqipe 1
Qytetërim shqiptar
Fillet e gazetarisë
Kurs monografik-Proza romantike
Letërsi për fëmijë

Biografia