Dr. Nysret Krasniqi

Profesor i asocuar
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970
 
 Ligjeron  lëndët:
  • Sociologji e letërsisë
  • Kritikë letrare
  • Dramë
  • Metodologji e hulumtimit shkencor
  • Poetikë
  • Romani shqiptar 
        

Biografia