Dr. Naim Kryeziu

Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Hyrje në letërsinë gjermane
Përkthim shqip-gjermanisht
Teori e letërisë
Letërsia për femijë dhe të rinj
Përkthim gjermanisht-shqip

Biografia