Mr. Flutura Mehmeti

Asistente
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.
[email protected]
038 222 970

Gjuhë gjermane  I (kursi fillestar)
Gjuhë gjermane II (kursi i mesem)


Biografia