Abdulla Rexhepi

Profesor Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038222970
Gjuhë Perse I
Gjuhë Perse II
Gjuhë Osmane – I
Gjuhë Osmane II
Histori e civilizimeve të lashta në Orient
Civilizimi Islam – I
Civilizimi Islam – II
Filozofi Islame
Art Islam


Biografia