Personeli akademik

Dr. Abdullah Hamiti
Profesor i rregullt
Orientalistikës
[email protected]
038222970

Dr. Irfan Morina
Profesor i rregullt
Gjuhës dhe Letërsisë Turke
[email protected]
038 222 970

Dr. Rexhep Shala
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

Dr. Sabri Hamiti
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

Dr. Sali Bashota
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

Dr. Sedat Kuçi
Profesor i rregullt
Departamenti i ,Gjuhës Shqipe.Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Selim Sylejmani
Profesor i asocuar
Departamenti i Gazetarisë
[email protected]
038222970

Dr. Shykrane Gërmizaj
Profesor i rregullt
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

Dr. Zejnullah Rrahmani
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

Dr. Avdi Visoka
Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970

Dr. Bajram Kosumi
Profesor i asocuar
Gazetarisë
[email protected]
038 222 970

Dr. Bardh Rugova
Profesor i asocuar
Gjuha Shqipe, Letërsisë Shqipe, Gazetarisë.
[email protected]
038 222 970

Dr. Basri Çapriqi
Profesor i asocuar
Letersisë Shqipe, Gazetarisë, Letërsis së Përgjithshme dhe Krahasimtare.
[email protected]
038222970

Dr. Bekim Bejta
Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Dr. Isa Memishi
Profesor i asocuar
Departamenti i Orientalistikës
[email protected]
038 222 970

Dr. Linditë Rugova
Profesor i asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Dr. Lindita Tahiri
Profesor i asocuar
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Dr. Lirak Karjagdiu
Profesor i asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

Dr.Kujtim Shala
Profesor i asocuar
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe, Let. së Përgjith. dhe Krahasimtare.
[email protected]
038222970

Dr. Milazim Krasniqi
Profesor i asocuar
Departamenti i Gazetarisë
[email protected]
038222970

Dr. Muhamet Hamiti
Profesor i asocuar
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Dr. Naser Mrasori
Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Osman Gashi
Profesor i asocuar
Departamenti i Letërsisë Shqipe
[email protected]
044 174 174

Dr. Qibrije Frangu
Profesor i asocuar
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Rrahman Paçarizi
Profesor i asocuar
Gjuhë shqipe,Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Sali Okumus
Prof. asocuar
Gjuhë turke
[email protected]
038222970

Dr. Suzana Canhasi
Profesor i asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970

Dr. Shkumbin Munishi
Profesor i asocuar
Dega e Gjuhës Shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Ag Apolloni
Prof.asistent
Letersisë Shqipe, Gazetarisë, Letërsis së Përgjith. dhe Krahasimtare.
[email protected]
038222970

Dr.Albulena Blakaj -Gashi
Prof. asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Dr. Anton Berishaj
Profesor asistent
Letërsisë Shqipe, Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
[email protected]
038222970

Dr. Bade Bajrami
Profesor asistent
Gjuhës dhe Letërsis Frënge
[email protected]
038 222 970

Dr. Fehmi Ismaili
Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsisë Frënge
[email protected]
038 222 970

Dr. Ergin Jable
Prof. asistent
Gjuhë turke
[email protected]
038222970

Dr. Flutura Çitaku
Profesor asistent
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Angleze,Gjuhës dhe Letërsisë Turke.
[email protected]
038 222 970

Dr. Haki Hysenaj
Profesor asistent
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane,Gjuhës dhe Letërsisë Frënge.Orientalistikës.
[email protected]
038 222 970

Dr. Milote Sadiku
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Mehdi Halimi
Profesor asistent
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970

Dr. Naim Kryeziu
Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Nerimane Kamberi
Prof.asistent
Gjuhë Frenge
[email protected]
038222970

Dr. Nuran Malta
Prof.asistent
Gjuhë Turke
[email protected]
038222970

Dr. Nysret Krasniqi
Profesor asistent
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970

Dr. Sadije Rexhepi
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Sahadete Limani-Beqa
Prof. asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Sala Ahmeti
Prof.asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Sazana Çapriqi
Prof.asistent
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Dr. Teuta Abrashi
Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Valbona Gashi
Prof. asistent
Gjuhë frënge
[email protected]
038222970

Dr.phil. Vjosa Hamiti
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

MA. Agnesa Hasimja
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Abdulla Rexhepi
Profesor Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038222970

MA. Albanë Mehmetaj
Asistente
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

MA. Alban Zeneli
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

MA. Ardita Berisha
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Mr. Blerta Ismajli
Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038 222 970

Mr. Blerta Mustafa
Lektore
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

MA. Donika Elezkurtaj
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

MA. Faton Ismajli
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Mr. Flutura Mehmeti
Asistente
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.
[email protected]
038 222 970

MA. Gëzim Qerimi
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

MA. Jahja Hondozi
Asistent
Departamenti i Orientalistikës
[email protected]
038 222 970

MA. Jeta Abazi
Asistente
Gazetari
[email protected]
038222970

Mr. Leonora Azemi
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970

MA. Kadire Binaj
Asistente
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Mr. Marjela Progni
Asistente
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

MA. Mensur Vokrri
Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

MA. Muhamet Jahiri
Asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Mr. Nebahat Sülçevsi
Asistente
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970

Dr. Phil Remzie Shahini -Hoxhaj
Asistente
Gazetari
[email protected]
038222970

Mr. Sadete Tërnava-Osmani
Lektore
Gazetari
[email protected]
038222970

Mr. Servete Arifaj
Lektore
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

MA. Shpëtim Elezi
Asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

MA. Zahrije Kapllanaj
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

MA. Zinaide Gruda
Asistente
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970