Personeli akademik

Dr. Abdullah Hamiti
Profesor i rregullt
Orientalistikës
abdullah.hamiti@uni-pr.edu
038222970

Dr. Irfan Morina
Profesor i rregullt
Gjuhës dhe Letërsisë Turke
irfan.morina@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Rexhep Shala
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
rexhep.shala@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sabri Hamiti
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
sabri.hamiti@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sali Bashota
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
sali.bashota@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sedat Kuçi
Profesor i rregullt
Departamenti i ,Gjuhës Shqipe.Letërsisë Shqipe
sedat.kuci@uni-pr.edu
038222970

Dr. Selim Sylejmani
Profesor i asocuar
Departamenti i Gazetarisë
selim.sylejmani@uni-pr.edu
038222970

Dr. Shykrane Gërmizaj
Profesor i rregullt
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
shykrane.germizaj@uni-pr.edu
038222970

Dr. Zejnullah Rrahmani
Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
zejnullah.rrahmani@uni-pr.edu
038222970

Dr. Avdi Visoka
Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsi Frënge
avdi.visoka@uni-pr.edu
038222970

Dr. Bajram Kosumi
Profesor asocuar
Gazetarisë
bajram.kosumi@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Bardh Rugova
Profesor i asocuar
Gjuha Shqipe, Letërsisë Shqipe, Gazetarisë.
bardh.rugova@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Basri Çapriqi
Profesor i asocuar
Letersisë Shqipe, Gazetarisë, Letërsis së Përgjithshme dhe Krahasimtare.
basri.capriqi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Bekim Bejta
Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
bekim.bejta@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Isa Memishi
Profesor i asocuar
Departamenti i Orientalistikës
isa.memishi@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Linditë Rugova
Profesor asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
lindite.rugova@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Lindita Tahiri
Profesor asocuar
Gjuhë angleze
lindita.tahiri@uni-pr.edu
038222970

Dr. Lirak Karjagdiu
Profesor asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
lirak.karjagdiu@uni-pr.edu
038 222 970

Dr.Kujtim Shala
Profesor i asocuar
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe, Let. së Përgjith. dhe Krahasimtare.
kujtim.shala@uni-pr.edu
038222970

Dr. Milazim Krasniqi
Profesor i asocuar
Departamenti i Gazetarisë
milazim.krasniqi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Muhamet Hamiti
Profesor asocuar
Gjuhë angleze
muhamet.hamiti@uni-pr.edu
038222970

Dr. Naser Mrasori
Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
naser.mrasori@uni-pr.edu
038222970

Dr. Osman Gashi
Profesor i asocuar
Departamenti i Letërsisë Shqipe
osman.gashi@uni-pr.edu
044 174 174

Dr. Qibrije Frangu
Profesor asocuar
Letërsi shqipe
qibrije.frangu@uni-pr.edu
038222970

Dr. Rrahman Paçarizi
Profesor asocuar
Gjuhë shqipe,Gazetari
rrahman.pacarizi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sali Okumus
Prof. asocuar
Gjuhë turke
sali.okumus@uni-pr.edu
038222970

Dr. Suzana Canhasi
Profesor i asocuar
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Turke
suzana.canhasi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Shkumbin Munishi
Profesor i asocuar
Dega e Gjuhës Shqipe
shkumbin.munishi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Ag Apolloni
Prof.asistent
Letersisë Shqipe, Gazetarisë, Letërsis së Përgjith. dhe Krahasimtare.
a.a@hotmail.com
038222970

Dr.Albulena Blakaj -Gashi
Prof. asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
albulena.blakaj@uni-pr.edu
038222970

Dr. Anton Berishaj
Profesor asistent
Letërsisë Shqipe, Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
anton.berishaj@uni-pr.edu
038222970

Dr. Bade Bajrami
Profesor asistent
Gjuhës dhe Letërsis Frënge
bade.bajrami@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Fehmi Ismaili
Profesor asocuar
Gjuhës dhe Letërsis Frënge
fehmi.ismajli@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Ergin Jable
Prof. asistent
Gjuhë turke
ergin.jable@uni-pr.edu
038222970

Dr. Flutura Çitaku
Profesor asistent
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Angleze,Gjuhës dhe Letërsisë Turke.
flutura.citaku@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Haki Hysenaj
Profesor asistent
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane,Gjuhës dhe Letërsisë Frënge.Orientalistikës.
haki.hysenaj@uni-pr.edu
038 222 970

Dr. Milote Sadiku
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
milote.sadiku@uni-pr.edu
038222970

Dr. Mehdi Halimi
Profesor asistent
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frënge
mehdi.halimi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Naim Kryeziu
Prof.asistent
Gjuhë gjermane
naim.kryeziu@uni-pr.edu
038222970

Dr. Nerimane Kamberi
Prof.asistent
Gjuhë Frenge
nerimane.kamberi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Nuran Malta
Prof.asistent
Gjuhë Turke
nuran.multa@uni-pr.edu
038222970

Dr. Nysret Krasniqi
Profesor asistent
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
nysret.krasniqi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sadije Rexhepi
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
sadije.rexhepi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sahadete Limani-Beqa
Prof. asistent
Gazetari
sahadete.beqa@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sala Ahmeti
Prof.asistent
Gjuhë shqipe
sala.ahmeti@uni-pr.edu
038222970

Dr. Sazana Çapriqi
Prof.asistent
Gjuhë angleze
sazana.capriqi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Teuta Abrashi
Prof.asistent
Gjuhë gjermane
teuta.abrashi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Valbona Gashi
Prof. asistent
Gjuhë frënge
valbonegashi@uni-pr.edu
038222970

MA. Agnesa Hasimja
Asistente
Gjuhë shqipe
agnesa.hasimja@uni-pr.edu
038222970

MA. Albanë Mehmetaj
Asistente
Letërsi shqipe
albane.mehmetaja@uni-pr.edu
038222970

MA. Alban Zeneli
Asistent
Gazetari
alban.zeneli@uni-pr.edu
038222970

MA. Ardita Berisha
Asistente
Gjuhë shqipe
ardita.berisha@uni-pr.edu
038222970

Mr. Blerta Ismajli
Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
blerta.ismajli@uni-pr.edu
038 222 970

Mr. Blerta Mustafa
Lektore
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
blerta.mustafa@uni-pr.edu
038 222 970

MA. Donika Elezkurtaj
Asistente
Gjuhë angleze
donika.elezkurtaj@uni-pr.edu
038222970

MA. Faton Ismajli
Asistent
Gazetari
faton.ismajli@uni-pr.edu
038222970

Mr. Flutura Mehmeti
Asistente
Gjuhës dhe Letërsisë Angleze.
flutura.mehmeti@uni-pr.edu
038 222 970

MA. Gëzim Qerimi
Asistent
Gazetari
gezim.qerimi@uni-pr.edu
038222970

MA. Jahja Hondozi
Asistent
Departamenti i Orientalistikës
jahja.hondozi@uni-pr.edu
038 222 970

MA. Jeta Abazi
Asistente
Gazetari
jeta.abazi@uni-pr.edu
038222970

Mr. Leonora Azemi
Lektore
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
leonora.azemi@uni-pr.edu
038222970

MA. Kadire Binaj
Asistente
Gjuhë shqipe
kadire.binaj@uni-pr.edu
038222970

Mr. Marjela Progni
Asistente
Letërsi shqipe
marjela.progni@uni-pr.edu
038222970

MA. Mensur Vokrri
Asistent
Gjuhë shqipe
mensur.vokrri@uni-pr.edu
038222970

MA. Muhamet Jahiri
Asistent
Gazetari
muhamet.jahiri@uni-pr.edu
038222970

Mr. Nebahat Sülçevsi
Asistente
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Turke
nebahat.sulcevsi@uni-pr.edu
038222970

Dr. Phil Remzie Shahini -Hoxhaj
Asistente
Gazetari
remzie.hoxhaj@uni-pr.edu
038222970

Mr. Sadete Tërnava-Osmani
Lektore
Gazetari
sadete.ternava@uni-pr.edu
038222970

Mr. Servete Arifaj
Lektore
Gjuhë angleze
servete.arifaj@uni-pr.edu
038222970

MA. Shpëtim Elezi
Asistent
Gjuhë shqipe
shpetim.elezi@uni-pr.edu
038222970

Mr. Vjosa Hamiti
Asistente
Gjuhë gjermane
vjosa.hamiti@uni-pr.edu
038222970

MA. Zahrije Kapllanaj
Asistente
Gjuhë angleze
zahrije.kapllanaj@uni-pr.edu
038222970

MA. Zinaide Gruda
Asistente
Gjuhë angleze
zinaide.gruda@uni-pr.edu
038222970