Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Filologjik
Rr. "Nëna Terezë", p.n.

10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 222 970
Fax. +381(0)38 542 525
Mail. filologjia@uni-pr.edu