Sekretari i Fakultetit

MSc. Besfort Krasniqi

Tel. +38138 222 970
E-maili: besfort.krasniqi@uni-pr.edu